Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde jsou uvedeny typy hlavních útočných operací, které Fighter Command RAF provádělo během 2. sv. války:

______________________________________________________________________

 

CIRCUS: 

    Malá formace bombardovacích letounů (nejprve šlo především o Blenheimy, od roku 1942 pak o Bostony) byla při těchto operacích doprovázena značným počtem (až 350) doprovodných Spitfirů či Hurricanů nad určený cíl. Účelem bylo vylákat nepř. stíhače k protiakci s cílem zničit je ve vzduchu.  Největší tíhu těchto akcí nesla 11. skupina FC, jejíž základny ležely nejblíže okupovanému kontinentu. Svůj Circus 1 provedla již 10. ledna 1941. Na jaře se připojila i 10. skupina, jež svůj Circus 1 absolvovala 17. dubna 1941.

RAMROD:

     Šlo v podstatě o totéž jako v případě Circusu, ovšem v tomto případě bylo prioritní zničení daného cíle bombardéry. Hlavním úkolem stíhačů bylo chránit své bomb. letouny před útokem nepř. stíhaček. Průkopníkem těchto operací byla 10. skupina FC RAF, která provedla Ramrod 1 20. srpna 1941. Pokud se operace obešla bez účasti bombardovacích letounů (které byly často zastoupeny bitevními Hurricany), užíval se název Fighter Ramrod

 

ROADSTEAD:

     Letecké napadání nepřátelských námořních cílů v Kanálu nebo nu pobřeží okupované Evropy. Akci obvykle prováděla malá skupina bombardovacích (Blenheimů), nebo bitevních (Whirlwind nebo Hurricane) letounů, doprovázená stíhači. První akce Roadstead byla oficiálně provedena 10. února 1941.

 

RHUBARB:

     Nálet zpravidla dvojice stíhaček na cíle v pobřežním pásmu okupované Evropy. Byl prováděn v malé výšce, aby útočnníci unikly detekci nepřátelskými radary. zpravidla se tyto akce podnikaly za nepříznivého počasí a nízké oblačnosti, která útočníky při návratu chránila před nepřátelským flakem a alarmovanými stíhači protivníka. Zpočátku se pro tyto operace užíval název Mosquito, později se vžil kódový název Ranger.

 

RODEO:

   Podobně jako Circus měla za úkol vyprovokovat nepřátelské stíhače k protiakci, ale byla výhradně stíhací záležitostí, bez účasti bombardérů. první akce tohoto typu byla oficiálně provedena 27. října 1941, ale operace podobného rázu probíhaly již dříve, ať již bez kódového názvu nebo pod jinými, např. Sphere.

 

NIGHT INTRUDER:

    Noční ofenzivní akce. Spočívala v hlídkování v blízkosti nepřátelských letišť a sestřelování nepřátelských letounů při startu nebo přistání.

________________________________________________________________________

Kromě uvedených se pro obdobné typy ofenzivních operací užívala ještě řada dalších kódových názvů, např: Gudgeon, Mandolin, Sunrise, Veracity či Warhead apod. Zpravidla se však jednalo o jednorázové operace či akce zaměřené proti jednomu konkrétnímu cíli na nepřátelské pevnině.